Ventilation i stallar och ridhus

En av våra stora succéer är UBA´s egenutvecklade naturliga självdragsventilation i lantbruksbyggnader för olika typer av djurstallar. Denna har blivit en självklarhet för alla ekologiska och resurssnåla lantbruk.

Öppningsbara luckor med polykarbonatskivor byggs in i stallets tak och väggar. Produkten fungerar utmärkt även i hallbyggnader för andra ändamål ex. maskinhallar och ridhus. Detta ger en ljus, välventilerad och driftsäker anläggning med låg energiförbrukning, och det naturliga solljuset är bra på många sätt för både djur och skötare.

 

 

Kontaktperson

Roger Lindblom

Projektledare Lantbruk

Tel: 040-6806708

Mob: 0733-177 558

e-post: roger.lindblom@uba.se