Aluminiumsystem utan begränsningar

Med aluminiumsystem finns det inga gränser för dina önskemål. Du har alla möjligheter att välja färg och ytstruktur på profilerna – allt från klassisk pulverlack till eloxerade eller smutsavvisande ytor. De flesta systemen kan även levereras med två färger, så att fönstrens insidor kan anpassas till möbler och heminredningsstil, medan utsidan får en egen färg.

Valet av en viss ytbehandling ska vara baserad på en detaljerad rådgivning där man går igenom samtliga krav avseende lokala förutsättningar och byggfysikaliska krav.

Pulverlackering

Ytbehandling akzonobelFöreträdesvis arbetar vi med pulverlackering i RAL och NCS kulörer. Utöver detta kan man erhålla strukturlacker i fabrikat Akzo Nobel Interpon.

Appliceringen av färgpulvret är en elektrostatisk process där det skapas ett elektriskt fält mellan pulvret och materialet som ska lackeras. Det elektriskt laddade pulvret virvlar runt med hjälp av en luftström och dras till profilytan genom pulvrets och materialets motsatta polaritet. Med denna process ytbehandlas profilen runtom, även på baksidan.

Ytbehandling ncs-fargkoderPulvret häftar på ytan genom den elektrostatiska laddningen. Sedan värms objektet upp, pulvret smälter och flyter ut för att därefter härda. Detta sker inom ett temperaturområde mellan 160° C och maximalt 200° C. Härdningstemperaturen och bränningstiden är beroende på bindemedelsbasen. Efter nedkylning har profilen en jämn och varaktig ytbehandling med mycket god vidhäftning.

Om aluminiumpartier skall placeras i extrema miljöer (nära havet, poolanläggningar och dylikt) kan behov finnas av en s.k. föranodisering. Detta innebär att man får ett förhöjt skydd av din lack och därmed minskar risken för korrosion.

Pulverlackens utseende bestäms av

 • färgpulvrets kulör
 • färgpulvrets glansgrad
 • färgfilmens utflytning (ytstruktur)
 • mängd och typ av effektpigment
 • bränningsbetingelserna i ugnen

 

Eloxering som ytbehandling
EloxeringFöreträdesvis arbetar vi med eloxeringar i färgskalan enligt EURAS. Utöver detta kan men erhålla eloxeringar i andra kulörer. Eloxeringsförfarandet är en elektrokemisk process, där man doppar ner exempelvis en obehandlad aluminiumprofil i en vattenbaserad sur lösning (elektrolyt). När aluminiumprofilen reagerar i elektrolyten bildas ett skyddande spärrskikt bestående av aluminiumoxid. Förfarandet med likström och svavelsyra är den vanligaste eloxeringsmetoden inom byggsektorn. Under eloxeringsprocessen måste porstrukturen i det bildade aluminiumoxidskiktet förslutas (”förtätas”). Detta resulterar i en färglös och transparent oxidfilm som ger ett varaktigt skydd och bevarar metalloptiken.

Mekanisk ytbearbetning i utföranden E1 till E5 (se förbehandling) ökar aluminiumytans exklusiva och högkvalitativa framtoning avsevärt, en effekt som sedan förseglas varaktigt i eloxeringsprocessen. Genom att fylla porerna med metallföreningar innan de förslutas kan det normalt färglösa oxidskiktet infärgas (från ljusa och mörkare bronstoner till svart). Med SANDALOR förfarandet kan detta färgurval utökas till gula, bruna, röda och blå toner genom användning av organiska pigment.

Eloxeringsförfarande enligt EURAS/Qualanod

 • Visuell påverkan i aluminium såsom randighet, blanka ställen och räfflor försvinner inte endast genom kemisk förbehandling (E6-förfarande) och förblir synlig även efter anodiseringen. Dessa yttre faktorer i ytbehandlingsförloppet kan endast minimeras genom mekanisk förbehandling av aluminiumytan.
 • Den aluminiumplåtlegering som används måste uppfylla eloxeringskvalitet enligt DIN 17611. Andra kvaliteter leder till färgförändringar och övriga optiska avvikelser på ytan. Materialbetingade skillnader mellan aluminiumplåtens och profilens ytkaraktär är däremot oundvikliga även om båda uppfyller eloxeringskvalitet.
 • Speciella ytbehandlingar genom eloxering
  – INOX Optic Classic – lätt slipad yta inom färgskalan mellan C31 och C32
  – INOX Optic Plus – grövre slipad yta inom färgskalan mellan C0 och C31
  – SANDALOR – optiska accenter genom eloxerade ytor i olika kulörer

 

Förbehandlig vid anodisering

Möjliga ytstrukturer vid förbehandling för eloxeringsförfarandet

 • E0 = avfettning och desoxidering: endast efter provning
 • E1 = slipning
 • E2 = borstning
 • E3 = polering
 • E4 = slipning och borstning
 • E5 = slipning och polering
 • E6 = betsning

Kontaktperson

Fredrik Liliedahl

VD

Tel: 040-6806710

Mob: 0733-177 560

e-post: fredrik.liliedahl@uba.se