UBA är ledande inom svensk växthusteknik

Vi har länge varit ledande inom svensk växthusteknik. Vi tillverkar växthus för gardencenter och andra specialväxthus till forskning och utbildning, men UBA utför även alla typer av tekniska installationer för yrkesodlingen såsom uppvärmning, bevattning och gödsling, odlings- och försäljningsbord, styr- och reglersystem, elektriska installationer, assimilationsljus, gardiner, recirkulering och vattenbehandling m.m.

Kontaktperson

Anders Nilsson

Trädgårdstekniker och Projektledare Växtteknik

Tel: 040-6806703

Mob: 0733-177 553

e-post: anders.nilsson@uba.se

Anders Nilsson