Vår vision

UBA strävar efter att vara ett av de ledande företagen inom området glasade konstruktioner. För att uppnå detta använder vi oss av gedigen entreprenaderfarenhet och projekteringskunskap, effektiv produktion samt samarbete med nationellt och internationellt ledande leverantörer.

Vi planerar att fortsätta vara det ledande företaget inom såväl växthus och växthusteknik med yrkesodlare, som bland gardencenters, universitet, högskolor, forskningsstationer och relevanta målgrupper.

För att behålla och förvalta förtroendet för UBA ska produktsortimentet ständigt utvecklas beträffande såväl växthustekniska produkter som växthusbyggnader, och bemötandet alltid vara av högsta klass.

UBA vill vara marknadsledande när det gäller självdragsventilation för lantbruksbyggnader och vi ska måna om bästa anseende hos kundkretsen beträffande leveranssäkerhet, kvalitet, serviceanda och kunnande både hos personal och företagsledning.

Miljöpolicy

miljopolicy

Över 50 års erfarenhet

UBA strävar efter att bedriva verksamheten så att den bidrar till en hållbar utveckling av miljön. Miljöaspekten beaktas därför alltid vid beslut om införande av nya produkter eller nya verksamhetsinriktningar.

I försäljningsarbetet prioriterar vi de produkter för växthusteknik som utgör det bästa miljöalternativet för kundens verksamhet, samt i första hand samarbete med leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.

 

Läs mer om vår miljöpolicy

Kontaktperson

Fredrik Liliedahl

VD

Tel: 040-6806710

Mob: 0733-177 560

e-post: fredrik.liliedahl@uba.se