Kv. Kajutan, Malmö

Fakta

Projektnamn
Kv. Kajutan
Byggår
2019 - 2019
Byggplats
Malmö
Beställare
PEAB
Byggnadsentrepenör
Midroc

Enkelt kan byggnaden beskrivas som ett upp- och nervänt ”L” och i förlängningen av Stora Varvsgatan hänger byggnaden, uppstöttad av snedställda pelare, ut mot Propellergatan. I den i två våningar ursparade byggnadskroppen samverkar den organiskt formade dubbelkrökta glasfasaden med de snedställda pelarna till att ge byggnaden en känsla av liv och rörelse – men också som en kontrast till huvudvolymens rätvinkliga linjespel. De översta våningarna har utformats med varierande indragningar, som tar sin utgångspunkt i omkringliggande landskap och byggnader.

Fasadkompositionen består av ett antal olika sammanflätade geometriska former i ett övergripande system, som har sin underindelning i varje fält med finare linjeföring och geometriska mönster, som kan liknas vid en ”pixlad” reflektion av vattenytans glitter. Fasadmaterialet är en silverfärgad tredimensionellt formpressad diamantfasetterad granitkeramikplatta. Övriga material i huset är betong, stål och glas i kombination med inslag av varmt trä och svala blågröna toner.

Produkter som använts