Kv. Niagara, Malmö

Fakta

Projektnamn
Kvarteret Niagara, Malmö
Byggår
2014 - 2015
Byggplats
Malmö
Beställare
Akademiska hus
Byggnadsentrepenör
Thage

Niagara är ett samlingshus för fakulteterna för kultur och samhälle och teknik och samhälle och inrymmer även högskoleledningen. Med sina 25 000 m² är det högskolans näst största byggnad och totalt är det omkring 4 500 studenter och 500 medarbetare som vistas här från och med höstterminen 2015.

Niagara består av tre separata huskroppar med fem, sju och elva våningar som länkas samman av ett ljust, öppet atrium. Atriet spänner genom de nedre våningsplanen och skapar ett stadsrum inne i byggnaden med restaurang, café, mötesplatser och undervisningslokaler. Övriga delar av huset består av stimulerande kunskapsmiljöer för studenter, forskare och lärare.

Niagara har tre lika viktiga entréer som vetter mot norr, söder och öster. En flytande övergång mellan ute- och innemiljöerna skapas med hjälp av byggnadens glasytor och entréhallens ytbeläggning som fortsätter utomhus. Niagara har en unik placering i hörnet av Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan med direktkontakt till Södra hamnbassängen på motstående sida. Det korta avståndet till Orkanen, Citytunnelstationen och den öppna platsen till Malmö Live ger de bästa förutsättningarna för att byggnaden ska bli en viktig mötesplats i staden.

Fakta• 25 000 m²
• Malmö högskolas näst största byggnad, efter Orkanen
• 4 500 studenter och 500 medarbetare ryms i huset
• Fakulteterna för kultur och samhälle och teknik och samhälle och högskoleledningen är verksamma i huset
• Tre sammanhållna huskroppar med sex, åtta och tolv våningar med ett gemensamt atrium på de nedre våningsplanen
• Tre entréer, mot norr, söder och öster
• Takterrass med gröna växter och allmän tillgång
• Hyresvärd och förvaltare: Malmö högskola.
• Byggherre och fastighetsägare: Akademiska Hus.
• Arkitekt: Lundgaard & Tranberg.
• Generalentreprenör: Thage.

Produkter som använts