Fasader och glastak som gör byggnaden unik

Vi erbjuder Schüco´s kompletta sortiment av profilsystem och tillbehör som kan realisera även de mest innovativa och arkitektoniskt krävande fasadkoncepten. Vårt sortiment innehåller allt från fönsterband, traditionella glasfasader och helglasade konstruktioner till högteknologiska synergifasader.

 

Sortiment

  • Kompletta profilsystem i aluminium
  • För alla fasadtyper, även dubbelglasfasader
  • Realiserar så gott som alla glastaksgeometrier med stora rasterformat för maximalt ljusinsläpp
  • Öppningsbara fönster och dörrar i alla öppningsvarianter
  • Fasta och rörliga solavskärmningssystem
  • Innovativ automatiseringsteknik, integrerad i fasaden
  • Modern brand- och rökskyddsteknik
  • Fasadkonstruktioner för alla motståndsklasser

Schücos erbjuder otaliga alternativ för gestaltning av fasader och glastak i aluminium. Systemens möjligheter ger arkitekter och projekterare stort utrymme för kreativitet. Självklart kan även speciallösningar realiseras, baserande på noggrant testade system.

Kontaktperson

Fredrik Liliedahl

VD

Tel: 040-6806710

Mob: 0733-177 560

e-post: fredrik.liliedahl@uba.se