Shopfronter

För Shopfronters s.k. helglasvägg inomhus har vi tagit fram ett eget system för enkelt och rationellt montage. Systemet är lämpligt för kontor, butiker, receptioner mm. Basprofilerna finns i 3 höjderna 20mm, 50mm och 100mm. De övre och undre profilerna kan fås levererade i valfri kulör (se ytbehandling). Partierna kan levereras med både härdat glas och lamellglas beroende på önskemål och krav. Spalten mellan glasen kan fogas (valfri kulör)eller klistras (transparent) till intilliggande glas. Vid val av ljudglas kan vi uppnå en helglasvägg som reducerar ljudet med upp till 40dB. Vi kan även klara höga inbrottskrav med glas upp till P6b. Flexibiliteten i systemet gör att det finns möjlighet integrera rulljalusier, skjutdörrar, slagdörrar och vikskjutväggar.

Kontaktperson

Fredrik Liliedahl

VD

Tel: 040-6806710

Mob: 0733-177 560

e-post: fredrik.liliedahl@uba.se