Solskydd

För aktivt mekaniskt solskydd erbjuder vi olika typer av aluminiumlameller eller glasbalkar som kan monteras både horisontellt och vertikalt. Profilerna kan fås ytbehandlade i olika kulörer (se ytbehandling).  Glasen kan vara klara eller laminerade med färgade folier. Systemen kan dessutom fås elektriskt styrda för ett aktivt solskydd eller dagsljuslänkning. Det breda profilsortimentet och de mångsidiga infästningsalternativen uppfyller så gott som alla önskemål vad gäller arkitektonisk utformning.

  • Fasta solskyddslameller med olika infästningsbeslag
  • Rörliga solskyddslameller med inställbar vinkel beroende på solljusets infallsvinkel
  • Skjutlameller som manövreras via styrskenor, ett sol- och vindskydd för bostäder och kontor
  • Driv- och styrteknik för optimalt utnyttjande av dagsljus
  • Systemanpassade fästanordningar för säker anslutning till fasaden
  • Minskning av kylbehovet
  • Pålitligt oavsett väderlek
  • Vindoberoende solskydd
  • Mycket enkelt montage, högsta kvalitet och pålitlighet

Kontaktperson

Fredrik Liliedahl

VD

Tel: 040-6806710

Mob: 0733-177 560

e-post: fredrik.liliedahl@uba.se