Energiproduktion

UBA VÄXTTEKNIK har kunskap om och lång erfarenhet av naturgasanvändning i växthus. Vi levererar bara det bästa och dimensionerar för en effektiv energihushållning.

  • DANSTOKER gaspannor
  • VIESSMANN gaspannor
  • Weishaupt gasbrännare
  • VAN DIJK rökgaskondensor för gaspannor
  • VAN DIJK skorstenar
  • GRUNDFOS WILO och PERFECTA cirkulationspumpar
  • Shuntventiler och rördelar
  • Magnetit och påsfilter till värmesystem

Kontaktperson

Anders Nilsson

Trädgårdstekniker och Projektledare Växtteknik

Tel: 040-6806703

Mob: 0733-177 553

e-post: anders.nilsson@uba.se

Anders Nilsson