Filter för bevattning

UBA är återförsäljare för UVAR filter från Holland, vi levererar framförallt sandfilter med full automatisk backspolning, men lagerhåller även lamellfilter och silfilter.

Vi har även levererat ett flertal REKO rostfria bågfilter för separering av stora mängder organiskt material från dräneringsvatten.

  • UVAR sandfilter med automatisk backspolning
  • Lamellfilter
  • Silfilter
  • REKO rostfria bågfilter

Kontaktperson

Anders Nilsson

Trädgårdstekniker och Projektledare Växtteknik

Tel: 040-6806703

Mob: 0733-177 553

e-post: anders.nilsson@uba.se

Anders Nilsson