Interntransport i gurkodling

Skördevagnar i gurkodling rullar på värmerören som bärs upp av rörstöd. UBA levererar skördevagnar från TAKS och Buitendijk & Slaman med tillhörande gula plocklådor från Beekenkamp. Vagnarna kopplas samman till tåg vilka dras ut av elektriska dragfordon från Verhagen.

  • TAKS och Buitendijk & Slaman skördevagnar
  • Beekenkamp gula gurklådor
  • Rörstöd från Metazet
  • Verhagen elektriska dragfordon

Kontaktperson

Anders Nilsson

Trädgårdstekniker och Projektledare Växtteknik

Tel: 040-6806703

Mob: 0733-177 553

e-post: anders.nilsson@uba.se

Anders Nilsson