Recirkulering av vatten

UBA VÄXTTEKNIK har produkterna och kunskapen för att leverera ett system för säker och ekonomisk återvinning av dränerings-/överskottsvattnet från plantorna. Vi levererar i huvudsak VAN DIJK Ecoster-pastörisering av dräneringsvatten från gurk- och tomatplantor, men har givetvis även kunskap och produkter för BIOFILTER och UV-rening. Alla typer av vattentankar, filter och rör ingår i vårt sortiment. PRIVA Connext klimat- och bevattningsdator styr inblandningen av det renade dräneringsvattnet.

  • VAN DIJK Ecoster pastörisering, upphettning till 95 gr C
  • UBA Biofilter för långsamfiltrering genom pimpsten
  • PRIVA Vialux UV-filter
  • Sandfilter
  • Lamell- och nätfilter
  • Påsfilter
  • Blandventiler för mixning av olika vattentyper
  • PVC rör och rördelar

Kontaktperson

Anders Nilsson

Trädgårdstekniker och Projektledare Växtteknik

Tel: 040-6806703

Mob: 0733-177 553

e-post: anders.nilsson@uba.se

Anders Nilsson