Vattensilos och bassänger

NPI vattensilos svarar för den höga kvalitet som UBA vill leverera. Dessa är avsedda för lagring av råvatten och dräneringsvatten men används även till våra biofilter.
NPI levererar även material till grävda bassänger i det större formatet då säsongslagring krävs för vatten till bevattning eller taksprinkling.

  • NPI vattensilos, 2-2000 m3
  • NPI-material till grävda bassänger

Kontaktperson

Anders Nilsson

Trädgårdstekniker och Projektledare Växtteknik

Tel: 040-6806703

Mob: 0733-177 553

e-post: anders.nilsson@uba.se

Anders Nilsson