Uppvärmningssystem

UBA VÄXTTEKNIK dimensionerar och utför er värmeanläggning i samarbete med Erlandssons Växthusteknik, då vi har nya växthusentreprenader.

  • Svetsarbeten, isolering och målning
  • GRUNDFOS WILO och PERFECTA cirkulationspumpar
  • Shuntventiler och rördelar
  • Rörstöd till värmerör i gurk- och tomatodling

Kontaktperson

Anders Nilsson

Trädgårdstekniker och Projektledare Växtteknik

Tel: 040-6806703

Mob: 0733-177 553

e-post: anders.nilsson@uba.se

Anders Nilsson